Dobro došli na Web sajt Nacionalne Asocijacije Autonomnih i Električnih Vozila
Welcome to the website of the National Association of Autonomous and Electric Vehicles of Serbia

Od 2015 godine naš koncept je usmeren ka rešavanju izazova urbane mobilnosti kroz inovativna projektna rešenja u saradnji sa srpskim i evropskim visokotehnološkim kompanijama i naučnoistraživačkim institucijama.

Članstvo u CCAM-u (Connected, Cooperative & Automated Mobility) i status EIT UM RIS HUB-a (European Institute of Innovation and Technology – Urban Mobility) za Srbiju, omogućava NAAEV-u pristup velikom broju razvojnih i inovativnih projekata urbane mobilnosti, što pruža šansu za uključenje i konkretno angažovanje srpskih naučnih i stručnih potencijala, čemu asocijacija posvećuje posebnu pažnju.

Naše ugovorne partnere čini jedanaest najvećih tehničkih fakulteta u Srbiji i dvanaest visoko tehnoloških kompanija. Kroz angažovanje u okviru velikog broja projekata iz različitih oblasti urbane mobilnosti NAAEV je postao kontakt tačka za kompanije, naučnoistraživačke i razvojne institucije i gradove, koje u okviru zajedničkih aktivnosti uključuje u projekte razvoja, istraživanja i testiranja električnih i autonomnih vozila, infrastrukure i njihovih komponenti kao i razvoja širokog spektra inovativnih rešenja za urbanu mobilnost.

 


 

O NAMA

Za svoje članove i javnost NAAEV je referentan izvor informacija o sadašnjem stanju i budućim mogućnostima novih tehnologija i njihove primene kod električnih i autonomnih vozila kao i najnovijih rešenja iz oblasti urbane mobilnosti.

 

EU PROJEKTI

Od 2019 godine NAAEV je kao konzorcijalni lider odnosno član medjunarodnih projektnih konzorcijuma učestvovao u više od dvadeset projekata u okviru poziva za EIT UM Innovation Call, Horizon, NetZeroCities, Interreg,
WB i dr.

 

CILJEVI

Kontinuiranom realizacijom zadatih ciljeva NAAEV uspešno ostvaruje svoju misiju i viziju.
U statusu EIT UM RIS HUB-a Srbije donirali smo i instalirali punjače za e-vozila
u Beogradu i Srbiji.

 

PARTNERI

Jedanaest najvećih tehničkih fakulteta u Srbiji i dvanaest visokotehnoloških kompanija su ugovorni partneri NAAEV-a. NAAEV je izgradio aktivnu mrežu odnosa sa preko šestdeset respektabilnih organizacija i institucija u okviru cele Evropske Unije.

 

NOVOSTI

Ovde pratite aktuelne informacije o svim aktivnostima i dogadjajima u kojima je NAAEV učestvovao ili planira da učestvuje.
RSS Feed pruža mogućnost jednostavnog pristupa najnovijim informacijama iz globalnog sveta automotiva.

Back to top