Dobro došli na Web sajt Nacionalne Asocijacije Autonomnih i Električnih Vozila

Ovaj sajt će se baviti promocijom globalne industije električnih i autonomnih vozila i prateće infrastrukture, koristima koje njihova upotreba donosi kao i novostima i regulativama koje uređuju ovu oblast.
Sajt će se permanentno osvežavati a Forum će imati ulogu intenzivne komunikacije povodom tema koje prate aktivnosti asocijacije.
Pozivamo posetioce da se aktiviraju kao članovi, da svojim idejama i aktivnostima pomognu i doprinesu promociji električne mobilnosti u Srbiji.

Welcome to the website of the National Association of Autonomous and Electric Vehicles of Serbia


This site will deal with the promotion of the global industry of electric and autonomous vehicles and related infrastructure, the benefits that their use brings, as well as news and regulations governing this area.
The site will be permanently updated and the Forum will have the role of intensive communication on topics that follow the activities of the association. We invite visitors to become active as members, to help and contribute to the promotion of electric mobility in Serbia with their ideas and activities.

AKTIVNOSTI / INICIJATIVE

NAAEV je prema Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima pokrenuo INICIJATIVU “Pogram za elektromobilnost RS u 10 tačaka”

ACTIVITIES / INITIATIVES

According to the Government of the Republic of Serbia and the competent ministries, NAAEV has launched the INITIATIVE “RS program for electromobility in 10 points”

PROJEKTI

NAAEV je do sada u okviru svojih projektnih aktivnosti inicirao više zanimljivih i kompleksnih projekata iz oblasti e-mobilnosti, infrastrukture i autonomnog transporta.

PROJECTS

As part of its project activities, NAAEV has so far initiated several interesting and complex projects in the field of
e-mobility, infrastructure and autonomous transport.

UGOVORI / MEMORANDUMI

Kroz potpisane Ugovore i Memorandume, NAAEV ostvaruje saradnju na medjunarodnim i regionalnim projektima.

CONTRACTS / MEMORANDUMS

Through Agreements and Memoranda, NAAEV cooperates on international and regional projects.

PARTNERI

Sve aktivnosti NAAEV realizuje u saradnji sa svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim partnerima.

PARTNERS

NAAEV implements its activities in cooperation with academic, technological and corporate partners.

STRUČNI SAVET

Stručni savet predstavlja najviše stručno i savetodavno telo NAAEV-a. U njegovom sastavu učestvuje 23 profesora, doktora i inženjera tehničkih nauka sa 11 najvećih tehničkih fakulteta u Republici Srbiji.

EXPERT COUNCIL

The Expert Council is the highest expert and advisory body of NAAEV. It consists of 23 professors, doctors and engineers of technical sciences from 11 largest technical faculties in the Republic of Serbia.

Back to top