Author Archive: Goran Balaban

Author Archives for Goran Balaban

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(REGIONAL COLLABORATION ON ELECTRIC MOBILITY AND CHARGING INFRASTRUCTURE IN SOUTHEAST EUROPE, Sofia, 26.03.2019)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(Concerning Scientific, Technical and Commercial Cooperation) concluded between Zone Cluster and NAAEV, Zalaegerszeg, 26.09.2019.)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(Concerning Scientific, Technical and Commercial Cooperation“ concluded between BME and NAAEV, Budapest, 14.02.2020./ Beograd, 27.03.2020.)

UGOVOR O SPONZORSTVU
(ZAKLJUČEN IZMEDJU SIEMENSA D.O.O. BEOGRAD I NAEV-a O DONACIJI PUNJAČA ZA E-VOZILA, MODEL SICHARGE CC AC 22 Beograd, 01.07.2019.)

 

E-MOBILITY FORUM 2017

BEOGRAD, 06.10.2017.

 

ZAKLJUČCI FORUMA

U skladu sa sagledanim mogucnostima za uključenje srpske nauke i privrede u projekte razvoja i proizvodnje komponenata i proizvoda iz oblasti energetske elektronike i e-mobilitija, kao i razvoja novih inovativnih tehnologija E-MOBILITY FORUM 2017 doneo je sledeće ZAKLJUĆKE :

 

podsticati stvaranje uslova za ostvarivanje saradnje izmedju nadleznih drzavnih organa, naucnoistrazivackih ustanova i privrede sa ciljem ukljucenja domacih potencijala u projekte energetske elektronike i e-mobilitija. obrazovati Radne grupe uz ucesce predstavnika nadleznih ministarstava , PKS-a, naucnoistrazivackih ustanova, privrede , NAEV-a i UDIES-a sa jasno definisanim zadacima I rokovima za sledece oblasti: E-VOZILA : ( izradu prototipova e-vozila; razvoj novih e-vozila; preradu serijskih vozila u elektricna; obuku za proizvodjace i programere e-vozila I obuku za servisere elektricnih I hibridnih vozila) BATERIJE : (razvoj I proizvodnja e-baterija) E-INFRASTRUKTURA : (razvoj i proizvodnja infrastrukturne opreme za punjenje e-vozila/punjaci; stanice; pametne mreze) PREDLOG
    Back to top