Author Archive: TEAM NAAEV

Author Archives for TEAM NAAEV

Obaveštavamo vaš da je prijava za SIM-Challenge zatvorena.

 

We inform you that the SIM-Challenge application is closed.

 

 

 

 

 

 

 

CCAM Association je osnovana 2021.godine kao medjunarodna neprofitna organizacija sa više od 200 inovacionih aktera uključenih u povezano, kooperativno i automatizovano polje mobilnosti.

CCAM asocijacija je usmerena na promociju, koordinaciju i podršku istraživačkim i inovacionim aktivnostima u povezanoj, kooperativnoj i automatizovanoj mobilnost u okviru Evropskog istraživačkog prostora u cilju ubrzanja implementacije inovativnih CCAM tehnologija i usluga. Dovodeći sve relevantne zainteresovane strane iz različitih sektora kao što su industrija, istraživanje, usluge, javne i lokalne vlasti, udruženja, mala i srednja preduzeća, CCAM asocijacija ima za cilj da ubrza razvoj novih tehnologija i njihovu primenu u stvarnom životu. Sedam klaste [...]

NAAEV aktivno podržava platformu
StudENTER u cilju efikasnije saradnje
studenata i privrede.

 

StudENTER je platforma za povezivanje mladih ljudi i privrede.
Platforma, sa jedne strane nudi mladim ljudima priliku da brzo i lako plasiraju i valorizuju svoja
stečena teorijska i praktična znanja i da se uključe u realne privredne tokove. Sa druge strane,
privrednim subjektima nudi jedinstvene prilike da pristupe bazi školovanih i perspektivnih
mladih ljudi i zadovolje svoje potrebe za realizacijom projekata/istraživanja/ispitivanja, ili
jednostavno pronađu kandidata svog novog kolegu.
Po ugledu na druge evropske Univerzitete, koji imaju razvijenu praksu saradnje studenata i
privrede, a na inicijativu studenata Univerziteta u Beogradu, razvijena je platforma StudENTER.
Inicijativu su prihvatili i drugi univerziteti u regionu. Tehničku podršku u razvoju platforme
pružila je IT kompanija Projectland.
Registruj se, registracija je besplatna (https://studenter.org/o-nama)

 

 

 

Evropski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) je telo EU koje je Evropska unija osnovala 2008. godine da bi ojačala sposobnost Evrope za inovacije. EIT je sastavni deo programa Horizon 2020, Okvirnog programa EU za istraživanje i inovacije.

Cilj EIT-a je da postane najveća evropska inicijativa kojom se transformiše urbana mobilnost. Sufinansiranjem projekata u periodu 2020-2026 u iznosu od 400 miliona eura EIT će podržati postavljene ciljeve.

Septembra 2019. godine NAAEV je dobio status mrežnog partnera EIT UM-a (European Institute of Innovation and Technology-Urban Mobility), a od 2020. se nalazi u statusu EIT UM RIS (Regional Innovation Scheme) HUB za Srbiju.

 

 

 

EIT Urban Mobility je ini [...]

ANEX 1 – UGOVORA O SARADNJI
(NAAEV, MAŠINSKI FAKULTET BU, SAOBRAĆAJNI FAKULTET BU, ETF BU – april 2022)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(Concerning Scientific, Technical and Commercial Cooperation“ concluded between BME and NAAEV, Budapest, 14.02.2020./ Beograd, 27.03.2020.)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(Concerning Scientific, Technical and Commercial Cooperation) concluded between Zone Cluster and NAAEV, Zalaegerszeg, 26.09.2019.)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(REGIONAL COLLABORATION ON ELECTRIC MOBILITY AND CHARGING INFRASTRUCTURE IN SOUTHEAST EUROPE, Sofia, 26.03.2019)

 

NAAEV SOON @ Tomorrow Mobility World Congress 2023 @ Fira Barcelona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Back to top