CILJEVI

KRATKOROČNI CILJEVI

 • promocija globalne industrije autonomnih i električnih vozila (BEV,PHEV,FCEV,LEV), proizvođača baterija, infrastrukturne opreme i električne energije iz obnovljivih izvora (OIE)
 • građenje članske baze
 • postati glas svojih članova
 • građenje saradnje sa sličnim domaćim, regionalnim i međunarodnim organizacijama
 • traženje korporativnih sponzora kao dodatak na članarinu
 • organizacija foruma za razmenu informacija i mesta gde se članovi sastaju i razmenjuju potencijalne poslovne mogućnosti
 • permanentno osvežavanje web sajta kao odgovor na zahteve i interese svojih članova

SREDNJOROČNI CILJEVI

 • organizacija saradnje domaćih i stranih naučnoistraživačkih ustanova, kompanija i stručnjaka u izradi i realizaciji relevantnih studija i projekata
 • učestvovanje na sajmovima i drugim događajima u okviru postavljenih ciljeva Udruženja
 • podsticanje volonterskih aktivnosti sa ciljem motivacije šire zajednice ka ostvarivanju postavljenih ciljeva Udruženja
 • organizacija stručnih radionica i seminara sa temama aktuelnim za svoje članove

DUGOROČNI CILJEVI

 • umrežavanje domaćih visokotehnoloških kompanija i naučnoistraživačkih i razvojnih organizacija sa ciljem ukjučenja u projekte razvoja i izrade autonomnih i električnih vozila i njihovih komponenti kao i razvoja i izgradnje prateće infrastrukture
 • razvijati privredne aktivnosti kao dugoročan i stabilan izvor prihoda Udruženja
 • razvijati mrežu NAAEV-a na teritoriji cele Republike Srbije
Back to top