Projekti / Projects

NAAEV je zajedno sa Akademijom Inženjerskih Nauka Srbije/AINS i Udruženjem Inženjera Elektrotehnike Srbije/UDIES, kao i svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim partnerima,  inicirao nekoliko izuzetno zanimljivih i kompleksnih projekata iz oblasti e-mobilnosti, infrastrukture i autonomnog transporta. Posmatramo to kao strateški put i usmerenje naučnih i privrednih potencijala Republike Srbije ka značajnom tehnološkom napretku.

 

 

“E-MOBILITY CLOUD CENTAR” // AWARD WINNER

Prema svim pokazateljima, u zemljama EU povećanje broja električnih vozila direktno je uslovljeno instalacijom neophodne e-infrastrukture, adekvatnim setom državnih subvencija i pogodnosti, kao i uspostavljanjem integrisanog ICT i komunikacionog sistema koji integriše sve učesnike. U pogledu izgradjene e-infrastrukture Srbija značajno zaostaje za zemljama EU, a informacije o infrastrukturi koju poseduje su neažurne i nedostupne.
Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila/NAAEV, AINS/Akademija Inženjerskih Nauka Srbije i UDIES/ Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije pokrenuli su projekat sa ciljem uspostavljanja otvorene, standardizovane, digitalne mreže za punjenje električnih vozila koja integriše sve učesnike e-transporta na teritoriji Republike Srbije. Softverska platforma koja se predlaže, pod radnim nazivom “e-mobility Cloud Centar” pružiće mogućnost vozačima električnih vozila da kroz iOS, Android i Web aplikacije dobiju precizan uvid u pozicije svih punjača na teritoriji RS, kao i rastojanje/navigaciju do najbližeg punjača, njegove karakteristike/ podržane utičnice, radno vreme, trenutno stanje zauzeća i mogućnost rezervacije, kao i obaveštenje o mogućem načinu plaćanja. Uz mogućnost korišćenja “planera putovanja” vozačima će se olakšati planiranje putovanja i omogućiti značajna ušteda vremena, kako u zemlji tako i u inostranstvu. Strateški značaj ovakvog koncepta umrežavanja punjača u jedinstven distributivni sistem pun efekat dobija sa povećanjem broja električnih vozila, odnosno širenjem prateće infrastrukture, jer će tako postavljen moći da preuzme nadzor i upravljanje nad celim sistemom.
Ukoliko bi se implementirao na predloženi način, ovaj “e-mobility Cloud Centar” bio bi karika evropskog e-infrastrukturnog sistema jer bi kroz e-roaming platformu podrazumevao integraciju i mogućnost korišćenja podataka o punjačima evropskih operatera i provajdera e-infrastrukture.
Značajne benefite od ove softverske platforme imaće i svi domaći, sadašnji i budući operateri i provajderi e-infrastrukture, jer bi se lako integrisali u ovaj jedinstven distributivni sistem. Njima bi bilo omogućeno da korišćenjem ove platforme, u realnom vremenu, preko Centra mogu da dobijaju redovne finansijske izveštaje (dnevne i mesečne) o korišćenju njihovih punjača, odnosno o količini isporučene energije, čime je moguće egzaktno meriti rezultate e-mobilitija na supstituciji fosilnih goriva. Prema utvrdjenoj dinamici implementacija pilot projekta je planirana do 30.11.2020. Pilot projekat obuhvata instalaciju tri testna smart punjača SICHARGE CC AC(2X22kW), koji će biti instalirani na tri definisane lokacije i koristiti isključivo čistu zelenu energiju iz obnovljivih izvora(OIE). Na ovaj način će se dobiti kompletna testna platforma za realizaciju projekta i istovremeno konkretno uticati na svest svih učesnika sa jasnim naglaskom da u ove svrhe treba koristiti energiju iz OIE, što jedino može dovesti do realnog smanjenja emisije GHG.
U zavisnosti od dinamike realizacije svih faza projekta, Upravni odbori NAAEV-a, AINS-a i UDIES-a će kroz redovne izveštaje informisati svoje članove i javnost.

Ova projektna ideja je nagradjena na javnom konkursu “Climate Smart Urban Development Challenge-Innovation Challenge, koji zajedno podržavaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS i UNDP/United Nations Development program, uz finansijsku podršku GEF-a/Global Environment Facility. Osim nagrade, dalji razvoj projekta i njegova implementacija biće podržani organizaciono, stručno i finansijski.

“5G R&D I TEST CENTAR ZA AUTONOMNA VOZILA I DRONOVE”

Automobili bez vozača još uvek nisu prisutni na našim drumovima. Obzirom na dinamiku razvoja ove oblasti prognoze stručnjaka iz auto industrije govore da će se to desiti brže nego što očekujemo.
Prema analizama vodećih konsultantskih kuća ova tehnologija će u budućnosti u značajnoj meri smanjiti broj poginulih u automobilskim nesrećama, omogućiti ljudima više vremena za različite društvene sadržaje kao i osloboditi značajan obim prostora za parkiranje. Takođe, autonomna vozila će promeniti način na koji će funkcionisati osiguravajuća društva i drastično smanjiti poslove u logističkoj industriji. Ovo je samo mali deo stvari koje će sa sobom doneti ova tehnologija.
Određen broj zemalja u svetu danas već ozbiljno radi na razvoju ove tehnologije. Gde je Srbija u tome?
Da bi se ovakav koncept razvio tj. da bi ova tehnologija došla do svoje pune implementacije potrebna je sinergija proizvođača telekomunikacione i energetske opreme, proizvođača automobila, operatera i provajdera servisa mobilne telefonije, vodećih naučno-istraživačkih organizacija, nadležnih državnih službi, kao i drugih organizacija koje mogu naći svoj interes u okviru ovog kompleksnog projekta. Ovakav testni centar se može koristiti i za funkcionalno testiranje dronova kao prevoznih sredstava za distribuciju robe, nadzora, uspostavljanja napredne komunikacione infrastrukture, itd.
Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila, Akademija Inženjerskih Nauka Srbije i Udruženje Inženjera Elektrotehnike Srbije, su kao inicijatori i koordinatori, sa svojim akademskim, tehnološkim i korporativnim Partnerima pokrenuli Projekat “5G R&D i test Centar za autonomna vozila i dronove”.Idejno rešenje je uradio kreativni tim mladih stručnjaka sa ETF-a, Saobraćajnog i Mašinskog fakulteta Univerziteta iz Beograda. Konzorcijum je otvoren za sve koji u ovom projektu sagledavaju svoj interes a mogu doprineti njegovoj kvalitetnoj i bržoj realizaciji.
Prema mogućoj dinamici izrada generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti za izabranu lokaciju mogla bi da bude završena do 20.12.2020 a realizacija Faze I projekta bi u takvoj situaciji bila pokrenuta u prvoj polovinu 2021 godine. Preduslov za ovakvu dinamiku su definisanje lokacije i obezbedjenje adekvatnih finansijskih sredstava do 01.08.2020.
Kroz efikasnu realizaciju ovog Projekta Srbija bi se usmerila ka razvoju i primeni vodećih tehnologija što bi bio strateški doprinos celokupnom tehnološkom i ekonomskom prosperitetu.

BG-ZERO EMISSION

Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila (NAAEV) inicirala je Projekat pod radnim naslovom „BG – Zero Emission“. U fazi smo definisanja i autorizacije Projekta i njegovih faza. Za završetak faze I – Planiranje Projekta, utvrđen je rok 30.09.2020.

Faza I – Planiranje Projekta uključuje:

  1. Utvrđivanje ciljeva Projekta
  2. Definisanje obima Projekta
  3. Akcioni plan

U koordinaciji sa našim partnerima i drugim zainteresovanim stranama biće definisana finalna dinamika kompletne realizacije Projekta. Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor NAAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

ZELENE OAZE SRBIJE

Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila (NAAEV) pokreće inicijativu za izbor devet kulturno-turističkih centara Srbije budućih učesnika Projekta „Zelene oaze Srbije“ (kulturno-turistički centri Srbije bez štetnih gasova i buke vozila 2020/2022).
Osnovni cilj Projekta je doprinos promovisanju uspostavljanja održivog kvaliteta vazduha i umanjenja buke motornih vozila kroz sagledavanje svih opcija zagadjenja i degradacije životne sredine.
Izbor gradova/mesta učesnika kao i partnera Projekta biće završen do 01.09.2020. a izrada Studije izvodljivosti do 20.02.2021.god. Izgradnja po jedne stanice za punjenje električnih vozila u izabranim mestima u toku 2021. i 2022. godine stvorila bi preduslove za nastavak i širenje ovog Projekta.
Shodno dinamici realizacije svake faze Projekta, Upravni odbor NAAEV-a će kroz redovne izveštaje informisati javnost o statusu i razvoju Projekta.

IDEJNO REŠENJE AUTONOMNE STANICE ZA PUNJENJE e-VOZILA

Izgradnja infrastrukture za napajanje e-vozila jedan je od strateških preduslova za njihovu veću i efikasniju upotrebu. Cilj ovog idejnog rešenja je razvoj i izgradnja autonomne stanice za napajanje e-vozila, zasnovane na obnovljivim izvorima energije.
Idejno rešenje bi se zasnivalo na korišćenju energije sunca i vetra kao pomoćnih. izvora energije. Različiti proizvodi biomase (biodizel, bioalkoholi i biogas) koji se takodje mogu koristiti za pogon e-vozila, razmatraće se kao dodatni nosioci energije kojom bi se mogla direktno puniti e-vozila. Takodje, vršila bi se elektroliza vode u optimizovanim elektrolizerima u cilju dobijanja (skladištenja) vodonika za napajanje e-vozila sa gorivim galvanskim spregovima. Biće tretirana i reforming reakcija biogoriva u cilju dobijanja vodonika a za akumulaciju energije iz oba izvora razmatraće će se protočni redoks akumulatori.
U okviru ovog idejnog resenja izvršiće se tehno-ekonomska analiza pojedinih celina, stepen efikasnosti pojedinih procesa i biće dat predlog kapaciteta i energetski bilans za male, srednje i velike autonomne stanice. U koliko dinamika finansiranja bude adekvatno pratila sve razvojne faze, pilot projekat će biti realizovan do 30.09.2021. godine.

Back to top