Stručni savet

Na čelu Stručnog saveta su predsednik Stručnog kolegijuma Prof. dr Milan Prokin (ETF) i počasni predsednik dr Miodrag Mesarović, AINS (Akademija Inženjerskih Nauka Srbije), kao i rukovodioci sektora koji čine Stručni kolegijum, najviše stručno i savetodavno telo NAAEV-a. Stručni kolegijum formira stalne ili privremene radne grupe i timove za realizaciju projekata.

 

Back to top