CCAM Association je osnovana 2021.godine kao medjunarodna neprofitna organizacija sa više od 200 inovacionih aktera uključenih u povezano, kooperativno i automatizovano polje mobilnosti.

CCAM asocijacija je usmerena na promociju, koordinaciju i podršku istraživačkim i inovacionim aktivnostima u povezanoj, kooperativnoj i automatizovanoj mobilnost u okviru Evropskog istraživačkog prostora u cilju ubrzanja implementacije inovativnih CCAM tehnologija i usluga. Dovodeći sve relevantne zainteresovane strane iz različitih sektora kao što su industrija, istraživanje, usluge, javne i lokalne vlasti, udruženja, mala i srednja preduzeća, CCAM asocijacija ima za cilj da ubrza razvoj novih tehnologija i njihovu primenu u stvarnom životu. Sedam klastera struktuiraju aktivnosti CCAM partnerstva doprinoseći dizarniranju tema za objavljivanje projektnih poziva u okviru Horizon Europe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to top