Misija i Vizija

Naša Misija

 

  • Kao Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila / NAAEV, radimo na projektima istraživanja, razvoja i inovativnih rešenja za urbanu mobilnost kao i na promociji korišćenja električnih (BEV, PHEV, FCEV, LEV) i autonomnih vozila i izgradnji prateće e-infrastrukture na teritoriji Republike Srbije.
  • Za svoje članove i javnost NAAEV je izvor informacija o sadašnjem stanju i budućim mogućnostima novih tehnologija i njihove primene kod električnih i autonomnih vozila.
  • Predlažemo dopune i izmene postojeće zakonske regulative i posebno ukazujemo na neophodnost uvođenja značajnih subvencija i pogodnosti za kupce električnih vozila u Srbiji. Podstičemo uključenje postojećih i potencijalnih kapaciteta domaće auto, mašinske, elektro i građevinske industrije kao i proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora (OIE) da se angažuju u realizaciji projekata iz ove oblasti. Podržavamo, organizujemo i kofinansiramo saradnju domaćih i stranih stručnjaka i respektabilnih naučnih ustanova u izradi i realizaciji relevantnih studija i projekata.
  • Evropski energetsko klimatski paket, poznat kao “Ciljevi 20-20-20” kao i “klimatsko energetski plan Srbije do 2030 godine”u suštini predstavlja sveobuhvatan pristup suzbijanja globalno negativnih ekoloških trendova. Svojim aktivnostima dajemo snažan doprinos kako bi Srbija dostigla postavljene ciljeve. Oni predstavljaju osnovu za izgradnju odgovorne zajednice koja efikasno raspolaže svojim energetskim potencijalima i podstiče razvoj industrije baziran na obnovljivim izvorima energije.

Naša Vizija

 

  • Naša Vizija su gradovi u Srbiji oslobođeni izduvnih gasova i buke automobilskih motora, a približavanje ostvarenju postavljenih “Ciljeva 20-20-20”,  okvirnoj konvenciji UN o promeni klime (UNF CCC), kao i  nacionalno odredjenim doprinosima EU odnosno sopstvenom “klimatsko energetskom planu do 2030” vidimo kao najznačajnije stanice na tom putu.
  • Trideset procenata električnih vozila i hiljadupetstotina punionica na putevima Srbije do kraja 2030. godine smatramo trasiranjem puta ka ostvarenju naše Vizije.
  • Realizacija projekta  „5G+ R&D and TEST CENTER FOR AUTONOMOUS VEHICLES AND COMMERCIAL DRONES“ suština je naše vizije koja Srbiju usmerava ka  značajnom
    tehnološkom napretku.
Back to top