StudENTER

NAAEV aktivno podržava platformu
StudENTER u cilju efikasnije saradnje
studenata i privrede.

 

StudENTER je platforma za povezivanje mladih ljudi i privrede.
Platforma, sa jedne strane nudi mladim ljudima priliku da brzo i lako plasiraju i valorizuju svoja
stečena teorijska i praktična znanja i da se uključe u realne privredne tokove. Sa druge strane,
privrednim subjektima nudi jedinstvene prilike da pristupe bazi školovanih i perspektivnih
mladih ljudi i zadovolje svoje potrebe za realizacijom projekata/istraživanja/ispitivanja, ili
jednostavno pronađu kandidata svog novog kolegu.
Po ugledu na druge evropske Univerzitete, koji imaju razvijenu praksu saradnje studenata i
privrede, a na inicijativu studenata Univerziteta u Beogradu, razvijena je platforma StudENTER.
Inicijativu su prihvatili i drugi univerziteti u regionu. Tehničku podršku u razvoju platforme
pružila je IT kompanija Projectland.
Registruj se, registracija je besplatna (https://studenter.org/o-nama)

Back to top