Najave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


STUDIJSKA POSETA FINSKOJ

 

Na poziv iz NALED-a  inž.Dalibor Ignjatović, project manager NAAEV-a, je deo tima koji će u period od 10.04.2022. do 13.04.2022.
biti u studijskoj poseti Finskoj.
Detalji o sastavu tima i planu posete nalaze se na linku ovde  –  Studijska poseta Finskoj

Sa skupa u Finskoj ambasadi u Beogradu 2019. posvećenog rešenjima za Smart City / “Pametni gradovi – iskustva Finske” na kome su  učestvovali i predstavnici NAAEV-a. Helsinki je jedan od pet vodećih gradova na svetu u aktivnoj  primeni ovakvih naprednih rešenja.

U statusu EIT UM RIS HUB SERBIA 2022, NAAEV je u okviru programa JUMPSTARTER
za partnera odabrao Inovacioni Centar ETF-a

 

 

 

EIT Pre-Jumpstarter Workshop

 

Imate ideju, ali ne znate na koji način da krenete i kako da je razvijete?

Pozivamo vas da prisustvujete radionici u sredu 30. marta od 12h u sali 62 Elektrotehničkog fakulteta,
na kojoj će učesnici imati priliku da čuju kako da od ideje dođu do uspešnog poslovanja.

Predstavićemo vam programe podrške koji vam mogu pomoći pri razvoju. Upoznaćemo vas sa EIT JUMPSTARTER programom koji je namenjen inovatorima u ranoj fazi.
Upoznaćemo vas sa fazama programa, šta on podrazumeva, za koga je namenjen kao i koje benefite dobijate učešćem na programu.
Zajedno ćemo proći kroz prijavu za program a tu smo i za sva vaša dodatna pitanja.

Kome je radionica namenjena?

Radionica je namenjena svima koji imaju ideju i razmišljaju da tu ideju razviju u proizvod ili uslugu, a ne znaju na koji način da krenu. Takođe, namenjena je svima onima koji žele da se prijave na program ranog razvoja.
Radionica pokriva inovativne ideje iz oblasti urbane mobilnosti, zdravstva, energetike,poljoprivredno-prehrambene industrije, proizvodne insustrije i druge oblasti.

Prijava

Prijava za radionicu se vrši putem sledećeg linka

 https://forms.gle/Fn39oYWFrrkuCmpD7

Radionica će biti održana u sredu 30.3. sa početkom u 12h u sali 62 Elektrotehničkog fakulteta.

Pozivamo vas da se prijavite u što većem broju!


EIT Jumpstarter has opened the registration for 2022

https://www.linkedin.com/posts/eitjumpstarter_eit-jumpstarter-application-form-activity-6909053033305812993-R1yv?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://eitjumpstarter.eu
https://eitjumpstarter.eu/why-eit-jumpstarter/

Why EIT Jumpstarter?

Do you have an innovative idea and want to jumpstart your business?

Creative community, advanced know-how, unique programme, expert trainers and mentors, this is EIT Jumpstarter. With the contribution of best-in-class experts, creative community, unique know-how our aim is to support idea-holders to turn their ideas into business. We help innovators and entrepreneurs build a viable business model around their innovative product or service idea, validate it and if their business idea is proven to be sustainable, we encourage them to register their company.


https://apply.eitjumpstarter.eu/


 

04.11.2021.


Kao EIT UM RIS HUB Serbia, NAAEV 04.11.2021. organizuje IV medjunarodni e-MOBILITY FORUM.
Počasni pokrovitelji FORUMA koji će se pod nazivom “THE FUTURE OF MOBILITY” održati u okviru Naučno-tehnološkog parka Beograd biće Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

 


 

16-22.09.2021. – U okviru Evropske nedelje mobilnosti grad Beograd je uputio poziv NAAEV-u za učešće u organizaciji ove manifestacije 19.09.2021. NAAEV će svojim aktivnostima kao EIT UM RIS HUB doprineti promociji održive mobilnosti posebno sa aspekta e-mobilnosti.

 

4.11.2021. – Pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture NAAEV organizuje IV E-Mobility Forum pod naslovom “THE FUTURE OF MOBILITY”. Planirano je da dogadjaj bude održan F2F ali obzirom na nejasnu epidemiološku situaciju ne možemo da isključimo održavanje dogadjaja on-line. Svi detalji organizacije IV E-Mobility Foruma biće saopšteni u prvoj nedelji oktobra 2021.

 

16-17.12.2021. – Kao suorganizator konferencije “eNergetics 2021” koju organizuje MISANU (Matematički Institut Srpske Akademije Nauka i Umetnosti) NAAEV će učestvovati sa radovima prof.Milana Prokina i ing. Dalibora Ignjatovića.

 
 
 

Upravni Odbor Nacionalne Asocijacije Autonomnih i Električnih Vozila / NAAEV,
na sednici održanoj 28.08.2020. godine doneo je odluku da raspiše,


KONKURS

za izbor najboljih inovativnih ideja iz oblasti urbane mobilnosti

 

Ovim konkursom želimo da podstaknemo domaće inovatore da podnesu svoje inovativne ideje vezane za oblast e-mobilnosti koje imaju potencijal za efikasnu komercijalizaciju. Ideje mogu podneti fizička lica i preduzetnici kao građani Republike Srbije. NAAEV će nagraditi tri najbolje ideje sa po 300.000, 200.000 i 100.000 dinara.

Nacionalna Asocijacija Autonomnih i Električnih Vozila / NAAEV u statusu HABA Urbane Mobilnosti Evropskog Instituta za Inovacije i Tehnologiju / EIT UM, radi na projektima istraživanja i razvoja inovativnih rešenja za urbanu mobilnost kao i na promociji korišćenja električnih (BEV, PHEV, FCEV, LEV) i autonomnih vozila i izgradnji prateće e-infrastrukture na teritoriji Republike Srbije.

Vizija NAAEV-a su gradovi u Srbiji oslobođeni izduvnih gasova i buke automobilskih motora, a približavanje ostvarenju postavljenih “Ciljeva 20-20-20” vidimo kao najznačajniju stanicu na tom putu. Dve hiljade i pet stotina električnih vozila i dvestotinepedeset punionica na putevima Srbije do kraja 2022. godine smatramo trasiranjem puta
ka ostvarenju te Vizije.

Sve prijave ocenjivaće stručna komisija NAAEV-a sastavljena od članova stručnog saveta i menadžmeta NAAEV-a. Komisija će prioritetno ceniti inovativnost ideje, potencijal za komercijalizaciju kao i vreme portebno za realizaciju projekta. U slučaju da postoji komplementarnost ideja, zbog efikasnije realizacije, stručna komisija i menadžment NAAEV-a mogu predložiti udruživanje idejnih predloga uz neophodnu saglasnost podnosioca.

Rezultati Konkursa će biti objavljeni na sajtu NAAEV-a 14.12.2020. a svečana dodela nagrada će biti obavljena 16.12.2020. u okviru međunarodne konferencije EIT URBAN MOBILITY – SERBIAN RIS HUB. Za sva dodatna pitanja vezana za ovaj konkurs možete pisati na adresu elektronske pošte info@naev.rs

Prijave treba dostaviti do 11.12.2020., do 24:00 na adresu elektronske pošte info@naev.rs. Prijave koje stignu nakon tog roka neće biti razmatrane.

Prijavite se za konkurs ovde

 


REALIZACIJA PROJEKTA “E-Mobility Cloud Center”

 

U okviru realizacije pilot projekta “E-Mobility Cloud Center” NAAEV će u saradnji sa kompanijom SIEMES d.o.o. Beograd do kraja maja 2020. završiti postavljanje i testiranje prve od tri stanice za punjenje električnih vozila. Postavljeni punjač je tipa SIECHARGE AC CC22 . Snaga punjača je 2x22kW, istovremeno može da puni dva električna vozila a koristiće energiju obnovljivih izvora. Nihovim umrežavanjem vozači će u svakom trenutku kroz iOS, Android i Web aplikacije dobijati precizan uvid u pozicije svih punjača, kao i rastojanje/navigaciju do najbližeg punjača, njegove karakteristike/podržane utičnice, radno vreme, trenutno stanje zauzeća i mogućnost rezervacije, kao i obaveštenje o mogućem načinu plaćanja. U toku 2020 godine u dogovoru sa TC Merkator-om punjenje vozila za sve posetioce Centra biće besplatno. 

Na ovaj način će se dobiti kompletna testna platforma za realizaciju projekta i istovremeno konkretno uticati na svest svih korisnika sa jasnim naglaskom da u ove svrhe treba koristiti energiju iz OIE, što jedino može dovesti do realnog smanjenja emisije GHG. Ova projektna ideja je nagradjena na javnom konkursu “Climate Smart Urban Development Challenge-Innovation Challenge, koji zajedno podržavaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS i UNDP/United Nations Development program, uz finansijsku podršku GEF-a/Global Environment Facility.

 


EIT UM /LUDWISBURG – BRAUNSCHWEIG – EINDHOVEN/

 

U periodu od decembra 2019. do marta 2020. godine predstavnici NAAEV-a će učestvovati na Forumima EIT Urban Mobility-ja koji če biti održani u Ludwisburg-u (10/11, Decembar 2019.), Braunschweig-u (12/13, Februar 2020.) i Eindhovenu (3/4, Mart 2020.)

Suštinski ciljevi tih sastanaka biće usmereni ka selekciji “Izazova” predloženih od strane gradova-partnera EIT UM-a, kao i stvaranje projektnih konzorcijuma koji treba da ponude najefikasnija rešenja. Partneri EIT UM-a su vodeće evropske kompanije, istraživačke i obrazovne institucije i gradovi. Svi oni pružaju podršku i aktivno su angažovani putem inovacijskih čvorišta pokrivajući ceo lanac vrednosti, od vozila i saobraćajnih tehnologija do urbanističkog planiranja, usluga podataka, energetike, maloprodaje, finansijskih usluga i inženjeringa.

 


 

POSETA BME-u i ZALAZONE

 

NAAEV, AINS,UDIES i SANU, 25/26. Septembra 2019. organizuju posetu zajedničkog stručnog tima Budapest University of Technology and Economics (BME) i R&D i Test Centu za autonomna vozila u Zalaegerszeg-u (ZalaZone). Sve informacije o poseti biće objavljene na sajtu NAAEV-a.

 


SASTANAK U SOLUNU

 

09. Septembra 2019. stručni tim NAAEV-a biće učesnik sastanka Zajedničke Radne grupe nacionalnih asocijacija iz regiona u okviru sajma novih tehnologija i inovacija u Solunu, shodno potpisanom Memoradumu o razumevanju u Sofiji, od 26.03.2019. /Memorandum of Understanding-Regional Collaboration on Electric Mobility and Charging Infrastructure in SouthEast Europe/. Osnovna tema sastanka biće sagledavanje mogućnosi saradnje na zajedničkim projektima kroz Interreg CBC program. Ispred NAAEV-a prezentaciju projekta “Wireless Control of Chargers for Electric Vehicles” predstaviće Prof .dr Milan Prokin sa Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.


PROMENA IMENA ASOCIJACIJE

 

Odlukom Skupštine Nacionalne Asocijacije Električnih Vozila/NAEV od 26.07.2019.
i rešenjem APR-a od 15.08.2019. Asocijacija je izvršila promenu imena u:

NACIONALNA ASOCIJACIJA AUTONOMNIH I ELEKTRIČNIH VOZILA / NAAEV   
National Association for Autonomous and Electric Vehicles / NAAEV

 

  • Novi logo Asocijacije

 

Back to top