Najave / Announcements

REALIZACIJA PROJEKTA „E-Mobility Cloud Center“

U okviru realizacije pilot projekta „E-Mobility Cloud Center“ NAAEV će u saradnji sa kompanijom SIEMES d.o.o. Beograd do kraja maja 2020. završiti postavljanje i testiranje prve od tri stanice za punjenje električnih vozila. Postavljeni punjač je tipa SIECHARGE AC CC22 . Snaga punjača je 2x22kW, istovremeno može da puni dva električna vozila a koristiće energiju obnovljivih izvora. Nihovim umrežavanjem vozači će u svakom trenutku kroz iOS, Android i Web aplikacije dobijati precizan uvid u pozicije svih punjača, kao i rastojanje/navigaciju do najbližeg punjača, njegove karakteristike/podržane utičnice, radno vreme, trenutno stanje zauzeća i mogućnost rezervacije, kao i obaveštenje o mogućem načinu plaćanja. U toku 2020 godine u dogovoru sa TC Merkator-om punjenje vozila za sve posetioce Centra biće besplatno. 

Na ovaj način će se dobiti kompletna testna platforma za realizaciju projekta i istovremeno konkretno uticati na svest svih korisnika sa jasnim naglaskom da u ove svrhe treba koristiti energiju iz OIE, što jedino može dovesti do realnog smanjenja emisije GHG. Ova projektna ideja je nagradjena na javnom konkursu “Climate Smart Urban Development Challenge-Innovation Challenge, koji zajedno podržavaju Ministarstvo za zaštitu životne sredine RS i UNDP/United Nations Development program, uz finansijsku podršku GEF-a/Global Environment Facility.


EIT UM /LUDWISBURG – BRAUNSCHWEIG – EINDHOVEN/

U periodu od decembra 2019. do marta 2020. godine predstavnici NAAEV-a će učestvovati na Forumima EIT Urban Mobility-ja koji če biti održani u Ludwisburg-u (10/11, Decembar 2019.), Braunschweig-u (12/13, Februar 2020.) i Eindhovenu (3/4, Mart 2020.)

Suštinski ciljevi tih sastanaka biće usmereni ka selekciji “Izazova” predloženih od strane gradova-partnera EIT UM-a, kao i stvaranje projektnih konzorcijuma koji treba da ponude najefikasnija rešenja. Partneri EIT UM-a su vodeće evropske kompanije, istraživačke i obrazovne institucije i gradovi. Svi oni pružaju podršku i aktivno su angažovani putem inovacijskih čvorišta pokrivajući ceo lanac vrednosti, od vozila i saobraćajnih tehnologija do urbanističkog planiranja, usluga podataka, energetike, maloprodaje, finansijskih usluga i inženjeringa.


POSETA BME-u i ZALAZONE

NAAEV, AINS,UDIES i SANU, 25/26. Septembra 2019. organizuju posetu zajedničkog stručnog tima Budapest University of Technology and Economics (BME) i R&D i Test Centu za autonomna vozila u Zalaegerszeg-u (ZalaZone). Sve informacije o poseti biće objavljene na sajtu NAAEV-a.


SASTANAK U SOLUNU

09. Septembra 2019. stručni tim NAAEV-a biće učesnik sastanka Zajedničke Radne grupe nacionalnih asocijacija iz regiona u okviru sajma novih tehnologija i inovacija u Solunu, shodno potpisanom Memoradumu o razumevanju u Sofiji, od 26.03.2019. /Memorandum of Understanding-Regional Collaboration on Electric Mobility and Charging Infrastructure in SouthEast Europe/. Osnovna tema sastanka biće sagledavanje mogućnosi saradnje na zajedničkim projektima kroz Interreg CBC program. Ispred NAAEV-a prezentaciju projekta „Wireless Control of Chargers for Electric Vehicles“ predstaviće Prof .dr Milan Prokin sa Elektrotehničkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.


PROMENA IMENA ASOCIJACIJE

Odlukom Skupštine Nacionalne Asocijacije Električnih Vozila/NAEV od 26.07.2019.
i rešenjem APR-a od 15.08.2019. Asocijacija je izvršila promenu imena u:

NACIONALNA ASOCIJACIJA AUTONOMNIH I ELEKTRIČNIH VOZILA / NAAEV   
National Association for Autonomous and Electric Vehicles / NAAEV

  • Novi logo Asocijacije

Back to top