Naša misija

Naša misija

 

Misija

Kao Nacionalna Asocijacija Električnih Vozila (NAEV), radićemo na promociji korišćenja električnih vozila (BEV, PHEV, FCEV, LEV) i izgradnje prateće infrastrukture na teritoriji Republike Srbije.

Za svoje članove i javnost bićemo izvor informacija o sadašnjem stanju i budućim mogućnostima tehnologije i njene primene kod električnih vozila.
Predlagaćemo dopune i izmene postojeće zakonske regulative i posebno ukazivati na neophodnost uvođenja značajnih subvencija i pogodnosti za kupce električnih vozila u Srbiji. Podsticaćemo uključenje postojećih i potencijalnih kapaciteta domaće auto, mašinske, elektro i građevinske industrije kao i proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora (OIE) da se angažuju u realizaciji projekata iz ove oblasti. Podržavaćemo, organizovati i kofinansirati saradnju domaćih i stranih stručnjaka i respektabilnih naučnih ustanova u izradi i realizaciji relevantnih studija i projekata.

Evropski energetsko klimatski paket, poznat kao “Ciljevi 20-20- 20” u suštini predstavlja sveobuhvatan pristup suzbijanja globalno negativnih ekoloških trendova. Svojim aktivnostima davaćemo snažan doprinos kako bi Srbija dostigla postavljene ciljeve, jer oni predstavljaju osnovu za izgradnju odgovorne zajednice koja efikasno raspolaže svojim energetskim potencijalima i podstiče razvoj industrije baziran na obnovljivim izvorima energije.

Back to top