Naša vizija

Naša vizija

 

Vizija

Naša Vizija su gradovi u Srbiji oslobođeni izduvnih gasova i buke automobilskih motora, a približavanje ostvarenju ostavljenih “Ciljeva 20-20-20” vidimo kao najznačajniju stanicu na tom putu.
Deset hiljada električnih vozila i hiljadu punionica na putevima Srbije do kraja 2020 godine smatraćemo trasiranjem puta ka ostvarenju naše Vizije.

Back to top