Pravni akti

Statut

 

U skladu sa odredbama čl. 12 i čl. 22 Zakona o udruženjima (“Službeni glasnik RS”,br.51/09) i člana 9. Statuta NAAEV-a, na Vanrednoj Skupštini održanoj 26.07.2019. godine u Beogradu, ul. Ljubomira Stojanovića br.31, usvojena je izmena imena asocijacije kao i nov STATUT kojim se utvrđuju pravila rada i poslovanja Nacionalne Asocijacije Autonomnih i Električnih Vozila.

Statut Udruženja

Back to top