Partneri

Partneri

 

Upravni odbor NAAEV-a , shodno članu 6 i 7 Statuta, može sa društveno odgovornim kompanijama koje svojim aktivnostima iskazuju nameru i posvećenost da daju maksimalan doprinos ostvarenju ciljeva i održivosti Udruženja, zaključiti ugovor o dodeli korporativnog paketa sa statusom korporativni član – PARTNER NAAEV-a i korporativni član – LIDER NAAEV-a.

Akademski Partneri i koordinatori sektora u okviru Stručnog saveta NAAEV-a su : Mašinski, Tehnološko- Metalurški, Saobraćajni, Elektrotehnički, Fizički i Fakultet Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu, Inženjerska komora Srbije, Fakultet Primenjenih Umetnosti (katedra za industrijski dizajn) Univerziteta u Beogradu kao i  Fakultet za Umetnost i Dizajn.

Tehnološke i Korporativne Partnere NAAEV-a čine visoko-tehnološke kompanije i Instituti čije će stručne i proizvodne potencijale Asocijacija uključivati kroz realizaciju zajedničkih projektnih aktivnosti. Tehnološki partneri NAAEV-a su : Siemens d.o.o., Promaschinen d.o.o., Elektrotehnički Institut “Nikola Tesla“, Servoteh d.o.o., Vip mobile d.o.o., Beiersdorf d.o.o., JAT Tehnika d.o.o., Prosmart d.o.o., Delta Motors BMW, Meter&Control i IMP Idvorski laboratorije d.o.o.

Back to top