PARTNERI

Akademski Partneri NAAEV-a

koordinatori sektora u okviru Stručnog saveta


– Elektrotehnički fakultet – ETF Univerzitet u Beogradu / School of Electrical Engineering University of Belgrade 
(Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i.poslovno tehničkoj saradnji, br.1296, 27.06.2016.)

– Mašinski fakultet Univerzitet u Beogradu / Faculty of Mehanical Engineering University of Belgrade  (Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji br.213/1,29.01.2016.)

– Tehnološko- Metalurški fakultet Univerzitet u Beogradu / Faculty of Technology and Metalurgy University of Belgrade  (Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno- tehničkoj saradnji br.1004/1, 17.03.2016.)

– Saobraćajni fakultet Univerzitet u Beogradu / Faculty of Transport and Traffic Engineering University of Belgrade  (Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji br.258/1, 22.03.2016.)

– Fakultet Organizacionih Nauka – FON Univerzitet u Beogradu / Faculty of Organisational Sciences University of Belgrade (Ugovor o naučnoistraživačkoj,stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji br.77, 01.07.2016.)

– Fizički fakultet Univerzitet u Beogradu / Faculty of Physics University of Belgrade (Ugovor o naučnoistraživačkoj,stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji br.515, 09.11.2016.)

– Fakultet Tehničkih Nauka – FTN Univerzitet u Novom Sadu / Faculty of Tehnical Sciences University of Novi Sad (Ugovor o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno- tehničkoj saradnji br.811/1, 26.12.2016.)

– Fakultet Inženjerskih Nauka – FIN Univertzitet u Kragujevcu / Faculty of Engineering University of Kragujevac (Ugovor o naučnoistraživačkoj,,stručnoj i poslovno-  tehničkoj saradnji br.OM/4953, 30.12.2016.)

– Elektronski fakultet Univerzitet u Nišu / Faculty of Electronic Engineering University of Niš (Ugovor o naučnoistraživačkoj,, stručnoj i poslovno- tehničko saradnji br.01/05-360/16, 17.11.2016.)

– Fakultet Primenjenih Umetnosti Univerzitet u Beogradu / Faculty of Applied Arts University of Belgrade (Sporazum o stručnoj, poslovno-tehničkoj i umetničkoj saradnji u oblasti industrijskog dizajna br.10/58, 13.07.2017.)

– Mašinski fakultet Univerzitet u Nišu / Faculty of Mehanical Enginnering University of Niš (Ugovor o naučnoistraživačkoj,stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji, u procesu, 2020.)

 
Tehnološki i Korporativni Partneri  NAAEV-a
visoko-tehnološke kompanije i naučno-istraživačke organizacije


– Elektrotehni
čki Institut “Nikola Tesla” / Electrical Engineering Institute Nikola Tesla (Sporazum o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji br.o6/7653, 23.13.2016.)

– Idvorsky laboratorije / Idvorsky Laboratories  (Ugovor o stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji, br.06/2017, 03.02.2017.)

– SIEMENS d.o.o. Beograd (Ugovor o parnerstvu br.15073/17)

– Meter & Control  (Ugovor o poslovnoj saradnji br.M-34 20.06.2018)

– Vip mobile d.o.o.  (Ugovor o partnerstvu, zaključen 12.04.2018.)

– Beiersdorf d.o.o. Beograd (Ugovor o korporativnom partnerstvu, zaključen 22.05.2017.)

– ACS45  (Ugovor o članstvu u NAEV-u br.106/2017, 10.11.2017.)

– Delta Motors d.o.o. Beograd (Memorandum o poslovnoj saradnji br.220. 22.02.2019.)

– BW-Belgrade Waterfront (Ugovor o poslovnoj saradnji br.01923-20, 02.03.2020.)

– ABB d.o.o. Beograd (Ugovor o poslovnoj saradnji br. 121 od 30.11.2020)

– Promachinen d.o.o. (Ugovor o poslovnoj saradnji, u procesu, 2020.)

– Servoteh d.o.o. (Ugovor o poslovnoj saradnji, u procesu, 2020.)

Upravni odbor NAAEV-a , shodno članu 6 i 7 Statuta, može da sa društveno odgovornim kompanijama, koje svojim aktivnostima iskazuju nameru i posvećenost da daju maksimalan doprinos ostvarenju ciljeva i održivosti Udruženja, zaključi ugovor o dodeli korporativnog paketa sa statusom korporativni član – PARTNER NAAEV-a i korporativni član – LIDER NAAEV-a.

 

 

Back to top