Postani član

Postani član

Hvala na Vašem interesovanju da postanete deo NAAEV-a.
Pridružite nam se i dajte svoj doprinos u promociji i realizaciji naše Misije.

U skladu sa članovima 4, 5, 6 i 7 Statuta Nacionalne Asocijacije Autonomnih i Električnih Vozila, član Udruženja može postati svako pravno ili fizičko lice koje prihvati Ciljeve i Statut Udruženja, uz popunjavanje Pristupnice.

Odluku o članstvu donosi Izvršni direktor u roku od 7 radnih dana od podnetog zahteva o čemu obaveštava podnosioca prijave. Nakon uplate članarine članu se izdaje članska identifikaciona kartica. Uplata članarine se vrši na žiro račun Udruženja u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.
Punopravni članovi NAAEV-a mogu biti proizvođači električnih, hibridnih, fuel cell, lakih električnih i autonomnih vozila kao i proizvođači odgovarajuće infrastrukturne opreme za njihovo punjenje, proizvođači baterija za električna vozila, odnosno njihovi zvanično registrovani zastupnici za teritoriju Republike Srbije, proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora, preduzeća, udruženja ili preduzetnici registrovani za prevoz putnika ili robe u domaćem i medjunarodnom saobraćaju, taksi organizacije kao i druga pravna lica koja svojim aktivnostima kontinuirano, stručno, organizaciono ili materijalno daju doprinos u ostvarivanju
ciljeva Udruženja.

Prema članu 6 i 7 Statuta, naučnoistraživačke i razvojne organizacije i visokotehnološke kompanije kao članovi NAAEV-a dobijaju status Akademskih odnosno Tehnoloških  ili  Korporativnih partnera, a odnosi sa njima se regulišu ugovorom o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji.

Vaše interesovanje za članstvo pošaljite na: info@naev.rs

Back to top