SIM Challenge

Obaveštavamo vaš da je prijava za SIM-Challenge zatvorena.

 

We inform you that the SIM-Challenge application is closed.

 

Prijavite se ovde / Apply here:


info@naev.rs

 

Važna dokumenta / Important documents:

 

SIM-C 2023 – Pozivni Priručnik

SIM-C 2023 – Call Manual

 

 

 

Back to top